Patronen,  Tips & trucs,  Tutorial

Sewing hack: Misusu Geo Tank Top

Misusu Geo
Tank-Top-Turned-Tunic!

(English below each segment)

Onlangs lanceerde Misusu een nieuw – gratis! – patroon: de Geo Tank Top. Een leuk topje met bijzonder detail in het armsgat waarin je kunt kiezen of je één of twee geometrische boordjes toevoegt. Ook heb je keuze tussen een hoge of diepe hals: 4 patronen in één dus eigenlijk!
Recently Misusu launched a new – free! – sewing pattern: the Geo Tank Top. A fun top with a remarkable detail in the arm opening which gives you the option to choose between one or two geometrically shaped rib knit cuffs. Also you can choose between a regular or deep neckline: so really it’s 4 patterns in one!

My boy in his Dia sweater!

Ik vond het meteen een super ontwerp, de Dia sweater die Misusu vorig jaar uitbracht heb ik met veel plezier gemaakt (meerdere keren zelfs) en gedragen en dit patroon heeft dezelfde aantrekkingskracht. Wat echter tegen viel was het weer afgelopen zomervakantie, waardoor ik al in herfstmodus was en dus weinig zin had om een topje te maken. Aangezien ik wel in vreselijke nood aan een fatsoenlijke garderobe verkeer (iets met het huis van een timmerman enzo) leek het me een goed idee om eens een keer iets voor mezelf te maken en dan voor het najaar. Dus een Geo Tank Top, maar dan met lange mouwen en verlengd tot een tuniek.
I was immediately down with this pattern, last year Misusu came with the Dia sweater pattern and I had a lot of fun sewing (lots) and wearing them and this pattern has the same attractive quality. Truely disappointing however was the weather this last summer break so I had little desire to sew up a tank top. Since I am in desperate need of a decent wardrobe (something with a house of a carpenter, I don’t know if this translates well… Meaning I sew a lot but always walk around in lumps… So sad!) I thought it would be a good idea to sew for myself for a change and make me some fall/winter wear. So a Geo tank top, but with long sleeves and tunic length.

Mijn eindresultaat toonde ik in de Misusu facebook groep en daar werd mijn post met zó veel enthousiasme ontvangen! Ik had stiekem al gezien dat er één topje 134 likes had gekregen en omdat ik zo blij was met mijn tuniek hoopte ik dat ik net zo veel leuke feedback zou krijgen. Iedere keer dat ik keek waren er letterlijk tig nieuwe reacties toegevoegd. Inmiddels is hij de 300 duimpjes, hartjes en verblufte gezichtjes gepasseerd. En ja, ik durf het eerlijk toe te geven, dat vind ik echt ontzettend leuk!
I shared my results in the Misusu facebook group and the enthusiasm with which my post was received was overwhelming. I had secretly seen another post which had 134 likes and I was so happy with my tunic I hoped mine would receive just as much positive feedback. Every time I looked there were a ton more reactions and now the tally is over 300 thumbs up, hearts and amazed yellow faces. Yes, I wholeheartedly admit, I am enjoying this soooooo much!

Omdat Misusu zo gul is geweest om dit patroon gratis beschikbaar te stellen doe ik een “pay it forward“: ik ga jullie in deze blog uitleggen hoe je zelf mouwen aan de tuniek toe kan voegen! Ik heb het op de moeilijke manier gedaan door zelf een armsgat te tekenen en aan de hand hiervan een mouw op maat te tekenen. Als je weet hoe dit moet en dus zelf patronen kunt tekenen is dit een fluitje van een cent, maar er is voor wie dit niet kan gelukkig een makkelijkere manier!
Since Misusu was so generous to give this pattern away for free to all of us, I decided to do a little “pay it forward”: I’m going to show you how to add sleeves to this pattern yourself! I’ve done it the hard way by drawing an arm opening and making tailored sleeves by hand. If you know how to do this and you can draw up patterns yourself it’s easily done, but for those who can’t there fortunately is an easier way!

Om te beginnen: wat heb je allemaal nodig?
Voor het tekenen van de mouw heb je het Misusu Geo Tank Top patroon en het Misusu Dia Sweater patroon nodig. De eerste kan je gratis verkrijgen door de code te gebruiken die je vindt in de Misusu Facebook groep. De tweede is een zeer-de-moeite-waard kooppatroon. Heb je hem nog niet? Dan ga je me dit najaar dankbaar zijn dat je hem bij deze aanschaft als je de kou trotseert in je eigen fijne Dia sweater (met of zonder diamant!).
Daarnaast:
– Patroonpapier, pen, lineaal.
– 1,5 meter stof (dikke jersey, sweaterstof, french terry; een dikkere gebreide stof)
– 2 x 20 cm boordstof in twee kleuren (wil je de mouwboordjes ook in boordstof neem dan van één kleur 10 cm meer).
– 1,5 meter koord voor de tunnel aan de onderkant, als je dat wil.
– Stretchnaald
– Stretch tweelingnaald
– Bijpassend garen en contrasterend doorstikgaren (doorstikgaren is hetzelfde als gewoon garen, maar dan bedoeld voor de stiksels die absoluut gezien mogen worden i.t.t. de naadjes die niet op moeten vallen).
For starters: what do you need?
For drawing the sleeves you need the Misusu Geo Tank Top pattern and the Misusu Dia Sweater pattern. The first one is available for free by using the code you can find in the Misusu Facebook group. The second one is a definitely-worth-your-money paid pattern. Do you not own this one already? You will thank me this fall/winter season when you’ve bought it and face the cold in your comfy & cool Dia sweater (with or without incorporated diamond!).
Also you need:
– Pattern paper, pen(cil), ruler.
– 1,5 m fabric (thick jersey, sweat fabric, french terry: anything knitted and a little thick)
– 2 x 20 cm rib knit fabric in two colors (if you want the sleeves to have rib knit cuffs as well you need an additional 10 cm of one color)
– 1,5 m cord for the tunnel, if you want
– Stretch (jersey) sewing needle
– Stretch twin needle
– Matching thread and contrasting topstitch thread (topstitch and regular thread are the same, just meaning one blends in for the seams and one stands out to definitely be seen).

Vervolgens: het patroon aanpassen!
Print van beide patronen je eigen maat uit (via Adobe Acrobat Reader, alleen de lagen van je eigen maat en de verplichte lagen aangevinkt laten). Van de Dia Sweater heb je deel 2 (basic front), deel 3 (achterpand), deel 4 (mouw) en deel 10 A of B (mouwboorden van dezelfde stof of boordstof) nodig.
Next: adjusting the pattern!
Print out both patterns in your size (using Adobe Acrobat Reader, just leave the layers of your size and the fixed layers tagged).
Of the Dia Sweater you only need part 2 (basic front), part 3 (back part), part 4 (sleeve) and part 10 A or B (fabric or rib knit cuffs).

1

Stap 1:
Leg het voorpand van de Geo op het voorpand van de Dia sweater, middenvoor op middenvoor en schoudernaad op schoudernaad.
Step 1:
Put the front pattern of the Geo on top of the basic front of the Dia sweater, aligning center front (fabric fold) and shoulder seams.

2
2

Stap 2:
Neem met een stippellijn het armsgat van de Geo over op de Dia en trek de zijnaad naar boven door. Er valt nu een klein beetje weg van het armsgat.
Step 2:
Draw a dotted line along the arm opening of the Geo on to the Dia and draw a line up from the side seam. You will lose a little bit of the arm opening because of this.

3
3

Stap 3:
Teken links van de stippellijn op 1 cm afstand een doorgetrokken lijn, dit is de naadwaarde. Dit doe je niet bij het armsgat, daar was de naadwaarde al ingebegrepen.
Step 3:
Draw a straight line 1 cm left of the dotted line. This is your seam allowance. Don’t do this at the arm opening, the seam allowance is already included there.

Stap 4:
Neem dit deel over op patroonpapier en knip het uit. Zet er duidelijk bij dat dit gaat om het schouderdeel voorpand!
Step 4:
Copy this part on pattern paper and cut it out. Don’t forget to make a note on it that this is the front shoulder piece.

5

Stap 5:
Herhaal voorgaande stappen met het achterpand van de Geo en de Dia, hierdoor ontstaat het schouderdeel achterpand.
Step 5:
Repeat previous steps with the back pieces of the Geo and Dia and create the back shoulder piece.

6

Stap 6:
Bij zowel het voorpand als het achterpand is er waarschijnlijk wat weggevallen van het armsgat. Mocht dat niet zo zijn, dan hoef je niks te doen. Als het wel zo is moet je een beetje corrigeren in de mouw. Bij mij is er 1,5 cm weggevallen en dit corrigeer ik door aan weerszijden 0,75 cm weg te halen. Ik teken dan ook nieuwe lijnen voor de naad van de mouw tot aan de verlenglijn (let op dat de zijkanten even lang blijven!).
Neem de aangepaste mouw over op patroonpapier en knip deze uit.
Step 6:
You will probably have lost some cm’s in the arm opening at the front and back pieces. If you didn’t, you don’t have to do anything. But if you did, you have to correct your sleeve a little. I lost 1,5 cm in total so I had to correct this in taking 0,75 cm out at each side of the sleeve. After that, draw a new seam line from the top to the lenghten/shorten line. Make sure both sides are equally long!
Copy the adjusted sleeve on to pattern paper and cut it out.

Wil je een geo-detail toevoegen aan je tunnel? Neem dan het Geo patroondeel als uitgangspunt, meet de lengte van je naad en neem daar 80% van!
Want to add a little geo-detail to your tunnel? Take the Geo pattern pieces as starting point, measure your seams and take 80% of the length!

Stap 7:
Verleng de Geo Tank Top tot de gewenste lengte, omdat deze al mooi getailleerd getekend is hoef je hier niks aan te doen, je kan hem gewoon aan de onderkant verlengen tot waar je hem wil. Let op dat je loopsplitjes nodig hebt als je hem echt lang wil maken. Voor een tunnel zoals ik heb gedaan teken je 4 cm bij. Let er daar dan weer bij op dat je óf voldoende koord neemt voor in de tunnel óf rekbaar koord zodat dit ook comfortabel blijft bij bewegen!
Step 7:
Lenghten the Geo Tank Top to the lenght you want, because it is already nicely tailored you don’t have to add shape, just add length at the bottom to where you want it. Please note you will need slits if you make it really long so you can still move in it. If you want to add a tunnel like I did you add another 4 cm. For cord that goes through the tunnel you will need either enough lenght or elastic cord so it will remain comfortable when moving.

Stap 8:
Je kunt de Geo Tunic nu gaan naaien zoals beschreven in de instructies van de Geo Tank Top. Gebruik de instructies van de Dia sweater indien nodig voor het inzetten van de mouw.
Step 8:
You can sew the Geo Tunic now as described in the Geo Tank Top instructions. Use the Dia sweater instructions if needed to insert the sleeves.

9

Stap 9:
Er ontstaat veel stof bij de schouderpartij door het inzetten van èn de schouderbandjes van de Geo Tank Top èn de stukken om de mouw in te zetten. Als je alles in elkaar genaaid hebt, knip dan met een kartelschaar de naadwaarde van de boordstof zo ver mogelijk weg. Vervolgens stik je deze naad door met een tweelingnaald. Dit doorstikken is echt een must, dan krijg je een mooie platte naad en zit het ook allemaal lekker.
Step 9:
You will get a lot of fabric at the shoulder area after you put in the Geo Tank Top cuffs ànd the shoulder parts for the sleeves. When you’ve stitched up all the seams, cut away the excess rib knit fabric with pinking shears. Then topstitch this seam with a twin needle. This topstitching is not optional as it makes for a nice flat seam and comfort in wearing.

Stap 10:
Deel je creatie op Facebook en/of Instagram en vergeet daarbij niet om @studiozacht te taggen. Ik ben zo super benieuwd naar jullie creaties! En als je dan toch aan het delen bent, in de Misusu facebook groep wil ook iedereen graag weten hoe jij het gedaan hebt. Misschien heb jij ook wel een leuke aanvulling voor dit patroon en kan je nog mee doen met de Misusu FREEkin’ sewing challenge. Kies daarbij voor de optie #besthack (zoals deze), #bestbold (gewaagde of bijzondere stoffencombinatie) of #bestupcycle (repurpose een oud kledingstuk).
Step 10:
Share your creation on Facebook and/or Instagram and don’t forget to tag @studiozacht! I’m so curious to see what you will make of this! And if we’re sharing anyway: the Misusu Facebook group will love to see how you did this. Maybe you too will have a nice addition to this pattern and you can take part in the Misusu FREEkin’ sewing challenge. You can choose between the options #besthack (like this one), #bestbold (bold fabric choices) or #bestupcycle (repurpose old clothes).

Kom je er niet uit? Misschien vind je het dan leuk om naailes te komen volgen en niet alleen dit patroon leren maken maar nog vééééél meer mooie dingen! Kijk ook eens naar de workshopagenda, ik heb weer veel leuke dingen op de agenda staan!
Not seeing the light at the tunnel here? Maybe you would like to take some sewing lessons (in Breda, the Netherlands! So not an option for everyone but I do speak different languages for internationals around here!) and learn how to sew this pattern and make maaaaaany other beautiful things. Also check out my workshop page, I have a lot of nice creative activities planned!

http://studiozacht.nl/modevakschool/workshops/naaiweekend.html

Vond je dit leuk om te lezen? Volg dan StudioZACHT op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten!
Did you like to read this? Follow StudioZACHT on Facebook and Instagram to keep up with my activities!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *